Działalność badawczo-rozwojowa

Techno Art Serwis i Aranżacje Sp. z o.o., wykonawca projektu”, pt. „Opracowanie fermentora oraz procesu fermentacji beztlenowej dostosowanych do niskich temperatur otoczenia”, dofinansowanego w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2020.

„Opracowanie fermentatora oraz procesu fermentacji beztlenowej dostosowanych do niskich temperatur otoczenia”

Projekt RPMA.01.02.00-14-9544/17-00, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce.

Działanie 1.2 „Działność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 20-14 -2020

Wartość projektu: 4 631 142,55 PLN
Wydatki kwalifikowane: 4 017 350,83 PLN
Dofinansowanie: 3 034 270,12 PLN

Celem projektu jest opracowanie fermentatora oraz procesu fermentacji beztlenowej dostosowanych do niskich temperatur otoczenia. Fermentacja anaerobowa może być  źródłem taniej energii odnawialnej dla każdego kraju UE, przy tym Polska jest jednym z największych producentów żywności na świecie.

Odpady żywnościowe powstają na etapie:

  • produkcji,
  • przechowywania,
  • konsumpcji.

Wg danych KE, w Polsce (2010 r.) marnuje się blisko 9 mln ton żywności rocznie, z czego gospodarstwa domowe
odpowiadają za 2 mln ton.

Okazuje się że wystarczy spalić 1915 kg odpadów w ciągu roku dla pokrycia zapotrzebowania energetycznego domu mieszkalnego o około 150 m2 powierzchni.

Szczegółowe zadania projektu zostały określone następująco:

  1. Zaprojektowanie i budowa fermentatora w skali mikro. Opracowanie warunków pracy fermentora w z mieniającej się temperaturze otoczenia ( -20oC  – + 30oC)
  2. Ustalenie parametrów procesu fermentacji na instalacji w skali mikro laboratoryjnej pozwalających na prowadzenie ciągłej fermentacji warunkach klimatyczny Europy środkowej i północnej.
  3. Budowa prototypu/demonstratora fermentatora obecnie nie istnieją rozwiązania do fermentacji dostosowane do warunków klimatycznych polskiej szerokości geograficznej.

W przypadku obowiązku segregowania odpadów żywności do kolejnego pojemnika najprawdopodobniej trafią one do spalarni śmiecie lub lokalnej biogazowni gdzie zostaną wykorzystane w tak zwanym strumieniu zmieszanym wsadu biogazowego.

Nasz produkt po optymalizacji wydajności fermentacji metanowej w warunkach niskich temperatur powinien zapewnić energię elektryczną dla lokalnej społeczności czy też gospodarstwa domowego co oczywiście przełoży się na wymierne oszczędności w skali roku.

Docelowe zapotrzebowanie rynkowe uwarunkowane jest dwoma podstawowymi kwestiami:

Z jednej strony ilość gromadzonych w domach mieszkalnych odpadów obciąża tzw. odpady zmieszane i prowadzi do ogromnego marnotrawstwa żywności. Znane są inicjatywy polegające na uświadamianiu jak niepotrzebni kupujemy zbyt dużo i wyrzucamy znaczną część kupionej żywności.

Z drugiej zaś strony jest już powszechną wiedzą iż wyrzucana żywność trafia na składowiska odpadów bądź kompost, gdzie staje się ogromnym producentem metanu będącym jednym z najgroźniejszych czynników przyczyniających się do i tak już znacznego i szybkiego ocieplania się klimatu.

Przygotowywany fermentator pozwoli na wyeliminowanie tego czynnika powodującego gwałtowne ocieplanie się klimatu.

Wieloletnie doświadczenie - Najlepsi fachowcy

OGŁOSZENIA O PRACĘ